เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก “SBS ใจดี เด็กดีใจ” กับโรงเรียนใกล้โรงงาน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  จำนวน 6 แห่ง ประกอบไปด้วย 1) โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพฐ.  2) โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)   3) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่  4) โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์   5) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ  และ 6) โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

                  

โอกาสนี้ยังได้สนับสนุนการแสดง การเล่นเกมส์ และมอบของขวัญให้กับนักเรียนเพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ในชุมชน กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งเครือสยามไบโอไซเอนซ์ได้ให้ความสำคัญเสมอมา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มสดใสให้กับเด็กๆ ที่จะเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2567