เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลก
เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตและจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เป็นการสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพ

นอกจากนี้เรายังมีความร่วมมือกับหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะสร้าง
ความร่วมมืออื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดในอนาคต

Erythropoietin Alfa

Filgrastim

Sustain, Preserve, and Continue

+662 6139939

info@siambioscience.com

44 Srijulsup Tower

18th Fl. Unit A, Rama I Rd., Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Total Website Visits: 280950