เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ร่วมงาน The 61st Anniversary of the Cuban Revolution เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563
ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ