เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้จัดกิจกรรม Teambuilding เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท พัทยา

.