วันที่ 8-9 กันยายน 2561 เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในหัวข้อ “ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยงานวิจัยไทยใช้ได้จริง” ในงาน พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ