เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ไปร่วมออกบูธ งาน CANCEL CANCER FESTIVAL 2019
ณ ลานหน้า Central world วันที่ 3 มีนาคม 2562