เลขาธิการ อย. และคณะ เยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561