วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เดินทางมายังบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จํากัด (โรงงานบางใหญ่) ตําบลบ้านใหม่ อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ “Siam Bioscience ความมั่นคงทางการแพทย์ เพื่ออนาคตคนไทย เข้าถึงยาได้มากขึ้น” โดยเครือสยามไบโอไซเอนซ์ เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลในรูปแบบประชารัฐ ตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เป็นโรงงานผลิตไบโอฟาร์มาอย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมอุตสาหกรรมไบโอฟาร์มา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่นําเทคโนโลยีชีวภาพมา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและผลิตยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสําอาง โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ที่เลียนแบบการทํางานของร่างกาย ซึ่งต่างจากการใช้เทคโนโลยีทางเคมี จึงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “วันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับการเดินหน้าไทยแลนด์ 4.0 เพื่อแก้ไขปัญหา ทําให้เกิดการเข้าถึงโดยเฉพาะเรื่องของยา ปัจจุบันยาเหล่านี้มีราคาแพง เป็นค่าใช้จ่ายที่สูง รัฐบาลจะพยายามทําให้เกิดการผลิตและจําหน่าย เพื่อให้ได้ขยายกิจการการลงทุน ทั้งยังถือเป็นการลดต้นทุนการนําเข้ายาด้วย” ยืนยันว่ายาที่ผลิตขึ้นนั้นได้มาตรฐาน 100 % เทียบเท่ากับต่างประเทศ ตนพยายามให้มีการผลิตยาเหล่านี้เพื่อนําไปใช้ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล นี่คือความฝันของตนที่จะต้องทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง เพื่อสร้างห่วงโซ่

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รู้ว่าทุกคนเป็นห่วงแต่ตนมีความเป็นห่วงมากกว่า เพราะต้องรับผิดชอบในทุกเรื่อง ดังนั้น จึงอยากให้ทุกคนลดความหวาดระแวง ไม่ใช่เพื่อตนหรือรัฐบาล แต่เพื่อประชาชนทั้งประเทศ เพราะถ้าไม่อย่างนั้น การผลิตยาหากไม่มีคนซื้อก็จะลําบาก จึงต้องลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เข้าถึงยา เพราะเมื่อยาราคาแพง แม้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ก็ไม่สามารถรักษาไหว จึงต้องทําให้ยาราคาถูกลง ฝากบุคลากรทางการแพทย์ด้วย รัฐบาลจะสั่งการให้มีการดําเนินการให้ได้