เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 นายกรัฐมนตรี รับมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 20,000 ชุดแรก จากผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้แทนบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และพร้อมที่จะทยอยส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกสัปดาห์ให้ครบ 100,000 ชุด ภายในเดือนเมษายน 2563