เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
บริษัทแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ที่มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนา ให้มีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า เพื่อมวลมนุษยชาติ