คณะกรรมการและผู้บริหารสภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์

คณะกรรมการและผู้บริหารสภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564...

คณะผู้บริหารสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เยี่ยมชมโรงงาน

นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้าเยี่ยมชมโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน...

คณะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เยี่ยมชมโรงงาน

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเยี่ยมชมโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ วันที่ 20 ตุลาคม...
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชม โรงงานสยามไบโอไซเอนซ์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชม โรงงานสยามไบโอไซเอนซ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ คณาจารย์ และนักวิจัย ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน เครือสยามไบโอไซเอนซ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต อ่านเพิ่มเติม…

ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงงาน

ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงงาน

ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการผลิตยาและชุดตรวจ COVID-19 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่มเติม…

กรมสรรพาสามิตเยี่ยมชมโรงงาน

กรมสรรพาสามิตเยี่ยมชมโรงงาน

กรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

นายกรัฐมนตรี รับมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR

นายกรัฐมนตรี รับมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 นายกรัฐมนตรี รับมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 20,000 ชุดแรก จากผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้แทนบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และพร้อมที่จะทยอยส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกสัปดาห์ให้ครบ 100,000 ชุด ภายในเดือนเมษายน 2563

คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงาน

คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
บริษัทแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ที่มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนา ให้มีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า เพื่อมวลมนุษยชาติ

Sustain, Preserve, and Continue

+662 6139939

info@siambioscience.com

44 Srijulsup Tower

18th Fl. Unit A, Rama I Rd., Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Total Website Visits: 274243