นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
และ เภสัชกร ดร.สุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563