การเยี่ยมชมโรงงานจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแลยากับการจัดซื้อยาในโรงพยาบาล ซึ่งจัดโดยกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด สำนักคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติ จากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ด้วย