กรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563