ผู้บริหารและพนักงานในเครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงงานบางใหญ่