สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563