ดร.ทรงพล ดีจงกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ได้รับเชิญจาก Chinese Pharmaceutical Manufacture and Development Association (Taiwan CPMDA) ไปบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางอุตสาหกรรมยาใน ASEAN”เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 โดยผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาในประเทศไต้หวันกว่า 50 บริษัท