เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ร่วมสนับสนุน การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) และโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่นักเรียนและเด็กในชุมชนต่อไป