เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) เมื่อวันที่ 8มกราคม 2559 เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและเด็กในชุมชนต่อไป