เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ริเริ่มโครงการตู้ยาชุมชน ดูแลสุขภาพคนไทยในชุมชนแออัด โดยนับหนึ่งเปิดโครงการที่ชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตย ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนคนไทยมีความสนใจและตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นความรู้และความเข้าใจในการใช้ยา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลสุขภาพ...

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรสมทบทุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรสมทบทุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จากพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช...

กลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมสู้ภัย โควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 กลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้แก่ กองแพทย์หลวง และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี...
บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด รับเกียรติบัตรผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด รับเกียรติบัตรผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด ได้รับเกียรติบัตรผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาล ในงานประชุมวิชาการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 22 “โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

รวมพลังจิตอาสาเครือสยามไบโอไซเอนซ์ อนุรักษ์ธรรมชาติ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล

รวมพลังจิตอาสาเครือสยามไบโอไซเอนซ์ อนุรักษ์ธรรมชาติ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เครือสยามไบโอไซเอนซ์ได้ไปทำกิจกรรม อนุรักษ์ธรรมชาติปลูกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล และปล่อยปลาฉลาม ปูม้า-ปูไข่ และปลาการ์ตูน ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังได้ไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หาดทุ่งโปร่ง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติริมฝั่งทะเล

อ่านเพิ่มเติม…

พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงงานบางใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม…

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมสนับสนุน การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) และโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมสนับสนุน การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) และโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ร่วมสนับสนุน การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) และโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่นักเรียนและเด็กในชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม…

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ร่วมกับทางอาคารศรีจุลทรัพย์ เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (Big Cleaning Day)

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ร่วมกับทางอาคารศรีจุลทรัพย์ เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (Big Cleaning Day)

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ร่วมกับทางอาคารศรีจุลทรัพย์ เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 บริเวณแนวถนนพระราม 1

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

คณะผู้บริหารและพนักงาน เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้จัดขึ้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2559 ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม…

Sustain, Preserve, and Continue

+662 6139939

info@siambioscience.com

44 Srijulsup Tower

18th Fl. Unit A, Rama I Rd., Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Total Website Visits: 274235