วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ตัวแทนกลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบกระปุกอุปถัมภ์จากการเปิดรับบริจาคในโครงการ  “กระปุกอุปถัมภ์ส่งน้องเรียนต่อ” ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยมีเจ้าหน้าที่และเด็กกำพร้า, เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ รับมอบ เป็นจำนวนเงิน 11,159 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมทั้งมอบเสื้อผ้า สิ่งของเหลือใช้ จากการบริจาคของพนักงานอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนกิจการของมูลนิธิฯ ต่อไป

ทั้งนี้ เด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ มีทั้งหมด จำนวน  163 คน แบ่งเป็นเด็กอายุ 8 – 18 ปี ศึกษาอยู่ชั้นประถม จำนวน 133 คน (พักอยู่ที่มูลนิธิฯ) และศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน (โดยให้เช่าหอพักอยู่ข้างนอกมูลนิธิฯ)  นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 คน มาช่วยดูแลงานของมูลนิธิฯ ซึ่งเคยอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เด็ก คอยช่วยอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย