เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เครือสยามไบโอไซเอนซ์ได้ไปทำกิจกรรม อนุรักษ์ธรรมชาติปลูกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล และปล่อยปลาฉลาม ปูม้า-ปูไข่ และปลาการ์ตูน ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังได้ไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หาดทุ่งโปร่ง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติริมฝั่งทะเล