วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ตัวแทนกลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบฝาอลูมิเนียม จำนวน 23 กิโลกรัม จากการเปิดรับบริจาคในโครงการ  “มอบฝาอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม” ให้กับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่กองจัดการกากของเสียและสารอันตรายรับมอบ เพื่อนำไปหลอมทำชิ้นส่วนของขาเทียมสำหรับผู้พิการทางขา สมทบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งฝาอลูมิเนียมประมาณ 1 กิโลกรัม สามารถจัดทำขาเทียมได้ 1 ข้าง โครงการนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขาเทียมของประเทศไทย และต่อคนพิการขาขาดที่ด้อยโอกาสในทางอ้อมเป็นอย่างมาก และการเก็บฝาอลูมิเนียมยังมีประโยชน์และทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย