กลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ มอบ “ยางยืด พิชิตโรค”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ตัวแทนกลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ ได้มอบ “ยางยืด พิชิตโรค” จำนวน 200 ชิ้น เพื่อสนับสนุนงานกายภาพบำบัดให้แก่โรงพยาบาลในชุมชุนต่างๆ  โครงการนี้ได้เชิญชวนพนักงานร่วมกันเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์ยางยืดเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ...

“เครือสยามไบโอไซเอนซ์” ส่งต่อความสุขและร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก “SBS ใจดี เด็กดีใจ” กับโรงเรียนใกล้โรงงาน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  จำนวน 6 แห่ง ประกอบไปด้วย 1) โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพฐ.  2) โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)   3) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่  4)...

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ มอบกระปุกอุปถัมภ์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ตัวแทนกลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบกระปุกอุปถัมภ์จากการเปิดรับบริจาคในโครงการ  “กระปุกอุปถัมภ์ส่งน้องเรียนต่อ” ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยมีเจ้าหน้าที่และเด็กกำพร้า, เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ รับมอบ เป็นจำนวนเงิน 11,159 บาท...
กลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ มอบ “ยางยืด พิชิตโรค”

กลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ มอบ “ยางยืด พิชิตโรค”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ตัวแทนกลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ ได้มอบ “ยางยืด พิชิตโรค” จำนวน 200 ชิ้น เพื่อสนับสนุนงานกายภาพบำบัดให้แก่โรงพยาบาลในชุมชุนต่างๆ  โครงการนี้ได้เชิญชวนพนักงานร่วมกันเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์ยางยืดเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ กระชับกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยืดหยุ่นได้ดี กระตุ้นพัฒนามวลกระดูก ป้องกันปัญหากระดูกบาง กระดูกพรุนและส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง โดย ได้มอบให้โรงพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดต้นเชือก จำนวน 100 ชิ้น  2. ศูนย์กายภาพบำบัด โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จำนวน 100 ชิ้น

การจัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ที่ต้องการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้ประชาชนไทยได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับชาวบ้านและโรงพยาบาลในชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

“เครือสยามไบโอไซเอนซ์” ส่งต่อความสุขและร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

“เครือสยามไบโอไซเอนซ์” ส่งต่อความสุขและร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก “SBS ใจดี เด็กดีใจ” กับโรงเรียนใกล้โรงงาน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  จำนวน 6 แห่ง ประกอบไปด้วย 1) โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพฐ.  2) โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)   3) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่  4) โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์   5) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ  และ 6) โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

                  

โอกาสนี้ยังได้สนับสนุนการแสดง การเล่นเกมส์ และมอบของขวัญให้กับนักเรียนเพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ในชุมชน กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งเครือสยามไบโอไซเอนซ์ได้ให้ความสำคัญเสมอมา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มสดใสให้กับเด็กๆ ที่จะเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2567

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ มอบกระปุกอุปถัมภ์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ มอบกระปุกอุปถัมภ์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ตัวแทนกลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบกระปุกอุปถัมภ์จากการเปิดรับบริจาคในโครงการ  “กระปุกอุปถัมภ์ส่งน้องเรียนต่อ” ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยมีเจ้าหน้าที่และเด็กกำพร้า, เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ รับมอบ เป็นจำนวนเงิน 11,159 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมทั้งมอบเสื้อผ้า สิ่งของเหลือใช้ จากการบริจาคของพนักงานอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนกิจการของมูลนิธิฯ ต่อไป

ทั้งนี้ เด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ มีทั้งหมด จำนวน  163 คน แบ่งเป็นเด็กอายุ 8 – 18 ปี ศึกษาอยู่ชั้นประถม จำนวน 133 คน (พักอยู่ที่มูลนิธิฯ) และศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน (โดยให้เช่าหอพักอยู่ข้างนอกมูลนิธิฯ)  นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 คน มาช่วยดูแลงานของมูลนิธิฯ ซึ่งเคยอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เด็ก คอยช่วยอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

กลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ บริจาคฝาอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน

กลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ บริจาคฝาอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ตัวแทนกลุ่มสยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบฝาอลูมิเนียม จำนวน 23 กิโลกรัม จากการเปิดรับบริจาคในโครงการ  “มอบฝาอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม” ให้กับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่กองจัดการกากของเสียและสารอันตรายรับมอบ เพื่อนำไปหลอมทำชิ้นส่วนของขาเทียมสำหรับผู้พิการทางขา สมทบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งฝาอลูมิเนียมประมาณ 1 กิโลกรัม สามารถจัดทำขาเทียมได้ 1 ข้าง โครงการนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขาเทียมของประเทศไทย และต่อคนพิการขาขาดที่ด้อยโอกาสในทางอ้อมเป็นอย่างมาก และการเก็บฝาอลูมิเนียมยังมีประโยชน์และทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

 

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ริเริ่มโครงการตู้ยาชุมชน ดูแลสุขภาพคนไทยในชุมชนแออัด โดยนับหนึ่งเปิดโครงการที่ชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตย ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ริเริ่มโครงการตู้ยาชุมชน ดูแลสุขภาพคนไทยในชุมชนแออัด โดยนับหนึ่งเปิดโครงการที่ชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตย ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนคนไทยมีความสนใจและตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นความรู้และความเข้าใจในการใช้ยา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือหากเกิดโรคระบาดใหม่ขึ้นอีก

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ในฐานะผู้ผลิตยาชีววัตถุของคนไทย จึงริเริ่มโครงการตู้ยาชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับคนในชุมชนแออัด รวมถึงพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศไทย ซึ่งขาดโอกาสเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

โดยในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โครงการตู้ยาชุมชนได้เริ่มนับหนึ่งเปิดโครงการที่ชุมชน 70 ไร่ หนึ่งในชุมชนแออัดขนาดใหญ่ของพื้นที่คลองเตย โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาของเครือสยามไบโอไซเอนซ์ ลงพื้นที่ร่วมกับเภสัชกร วิทยากร และพยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอัลไซเมอร์ เทคนิคการอ่านฉลากยา และการสังเกตยาเสื่อมคุณภาพ

นอกจากนี้ โครงการตู้ยาชุมชนได้มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดตรวจ ATK ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และคู่มือดูแลสุขภาพ ให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม รวมถึงส่งมอบให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เพื่อส่งต่อให้กับคนในชุมชนที่มีความต้องการ รวมทั้งเก็บเป็นยาสำรองในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาที่ถูกต้อง มีชุดยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และที่สำคัญคือ การสนับสนุนให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น

ทั้งนี้ คลองเตย เป็นหนึ่งในพื้นที่ชุมชนแออัดขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้มีความเสี่ยงหากเกิดภาวะโรคระบาด โดยชุมชน 70 ไร่ เป็นหนึ่งในชุมชนขนาดใหญ่ของพื้นที่คลองเตย มีจำนวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมาก การเข้าไปให้ความรู้เรื่องสุขภาพ จึงเน้นโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของประเทศไทย ที่กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย หากผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรสมทบทุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรสมทบทุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรสมทบทุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จากพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และประธานกรรมการสถาบันที่ปรึกษาการบริหารระบบคุณภาพโรงพยาบาลเป็นผู้มอบ เพื่อเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในการพัฒนาห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม…

Sustain, Preserve, and Continue

+662 6139939

info@siambioscience.com

44 Srijulsup Tower

18th Fl. Unit A, Rama I Rd., Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Total Website Visits: 285098