บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด รับเกียรติบัตรผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด รับเกียรติบัตรผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด ได้รับเกียรติบัตรผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาล ในงานประชุมวิชาการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 22 “โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง...
รวมพลังจิตอาสาเครือสยามไบโอไซเอนซ์ อนุรักษ์ธรรมชาติ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล

รวมพลังจิตอาสาเครือสยามไบโอไซเอนซ์ อนุรักษ์ธรรมชาติ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เครือสยามไบโอไซเอนซ์ได้ไปทำกิจกรรม อนุรักษ์ธรรมชาติปลูกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล และปล่อยปลาฉลาม ปูม้า-ปูไข่ และปลาการ์ตูน ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังได้ไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หาดทุ่งโปร่ง จังหวัดชลบุรี...
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงงานบางใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร....
เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมสนับสนุน การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) และโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมสนับสนุน การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) และโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ร่วมสนับสนุน การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) และโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์...
เครือสยามไบโอไซเอนซ์ร่วมกับทางอาคารศรีจุลทรัพย์ เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (Big Cleaning Day)

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ร่วมกับทางอาคารศรีจุลทรัพย์ เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (Big Cleaning Day)

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ร่วมกับทางอาคารศรีจุลทรัพย์ เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 บริเวณแนวถนนพระราม...
เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

คณะผู้บริหารและพนักงาน เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้จัดขึ้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม -1...