The 61st Anniversary of the Cuban Revolution

The 61st Anniversary of the Cuban Revolution

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ร่วมงาน The 61st Anniversary of the Cuban Revolution เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์...

Product Specialist (Marketing) 1 อัตรา

 Product Specialist (Marketing) 1 อัตรา วันที่ประกาศงาน : 01/28/2020 รายละเอียดงาน แชร์งานนี้  Sustain, Preserve, and Continue  +662 6139939  info@siambioscience.com  44 Srijulsup Tower 18th Fl. Unit A, Rama I Rd., Rongmuang, Pathumwan,...
เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมสนับสนุนบริจาคเรือเพื่อใช้ในการดำรงชีพแก่ผู้สูงอายุ

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมสนับสนุนบริจาคเรือเพื่อใช้ในการดำรงชีพแก่ผู้สูงอายุ

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้มอบเรือสำหรับใช้ในการดำรงชีพแก่ผู้สูงอายุยากไร้ เพื่อใช้ในการสัญจรไปมาในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในชุมชนใกล้เคียง คือ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก และโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา...