พนักงานผลิต 5 อัตรา

 พนักงานผลิต 5 อัตรา วันที่ประกาศงาน : 08/07/2019 รายละเอียดงาน แชร์งานนี้  Sustain, Preserve, and Continue  +662 6139939  info@siambioscience.com  44 Srijulsup Tower 18th Fl. Unit A, Rama I Rd., Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330...
คณะบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแลยากับการจัดซื้อยาในโรงพยาบาล จัดโดยกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด สำนักคณะกรรมการอาหารและยา

คณะบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแลยากับการจัดซื้อยาในโรงพยาบาล จัดโดยกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด สำนักคณะกรรมการอาหารและยา

การเยี่ยมชมโรงงานจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแลยากับการจัดซื้อยาในโรงพยาบาล ซึ่งจัดโดยกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด สำนักคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติ จากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา...