เครือสยามไบโอไซเอนซ์ เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารและพนักงาน เครือสยามไบโอไซเอนซ์ เข้าร่วมงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว’ ที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม...
อินโนไบโอคอสเมด ได้รับพระราชานุญาตให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวเวชสำอาง ณ ร้านจิตอาสา 904

อินโนไบโอคอสเมด ได้รับพระราชานุญาตให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวเวชสำอาง ณ ร้านจิตอาสา 904

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัด “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า...