Ardermis Focus Group เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมตัวใหม่ของ Ardermis Liquid Crystal Cream

Ardermis Focus Group เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมตัวใหม่ของ Ardermis Liquid Crystal Cream

บริษัท อินโนไบโอคอสเมด จำกัด ในเครือสยามไบโอไซเอนซ์ จัดกิจกรรมพิเศษ “Ardermis Focus Group”เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมตัวใหม่ของ Ardermis Liquid Crystal Cream โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุปผา ม.ร.ว.ประยูรจันทร์เจริญ จันทรทัต คุณหญิงพันทิพา ยุทธวงศ์...
เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในหัวข้อ “ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยงานวิจัยไทยใช้ได้จริง”

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในหัวข้อ “ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยงานวิจัยไทยใช้ได้จริง”

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในหัวข้อ “ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยงานวิจัยไทยใช้ได้จริง” ในงาน พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเครือสยามไบโอไซเอนซ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเครือสยามไบโอไซเอนซ์

วันที่ 7 กันยายน 2561 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเครือสยามไบโอไซเอนซ์ โดยมี ศ.ภก.ดร.ณรงค์ สาริสุต (คณบดี),รศ.ภก.ดร.อุทัย สุวรรณกูฏ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร),รศ.ภญ.ดร.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ ทางมหาลัยธรรมศาสตร์...