เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

คณะผู้บริหารและพนักงาน เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้จัดขึ้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม -1...