เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต)

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต)

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) เมื่อวันที่ 8มกราคม 2559 เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา...