ความเป็นมา

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนชาวไทยสามารถได้รับยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในราคาที่ถูกลง สร้างความมั่นคงทางยา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย เครือสยามไบโอไซเอนซ์ จึงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2552 ซึ่งประกอบไปด้วย 2 บริษัทหลักคือ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด และบริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด 

• บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ดำเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตยา เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ โดยมีการวิจัย พัฒนาและผลิตครบวงจร ตั้งแต่ตัวยาสำคัญและสารออกฤทธิ์ จนถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

• บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2553 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขายทั้งในประเทศและส่งออก รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภารกิจสำคัญของเครือคือการผลิตยาชีววัตถุ หรือ ยาไบโอฟาร์มา ซึ่งเป็นยาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถบำบัดรักษาโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลข้างเคียงต่ำ อาทิเช่น การผลิตยาเพิ่มเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว เป็นต้น โดยเริ่มการผลิตและการขายในปี พ.ศ.2559 เป็นโรงงานยาชีววัตถุแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล PIC/s GMP, ISO17025:2016 โดยยาดังกล่าวได้รับการบรรจุเข้าบัญชียาของหน่วยงานด้านสุขภาพ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. หรือ บัตรทอง) และสำนักงานประกันสังคม เป็นต้น

ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกของโรงงาน รวมทั้งศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจร และความสามารถในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ เครือสยามไบโอไซเอนซ์ จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็น ผู้รับจ้างผลิตยา และเครื่องมือแพทย์ให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2560 เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้มีการจัดตั้งบริษัทลูกอีก 2 บริษัท เพื่อต่อขยายธุรกิจ ดังนี้
• บริษัท เอบินิส จำกัด เพื่อวิจัย พัฒนา ผลิตและส่งออกยาชีววัตถุอย่างครบวงจร เน้นยารักษาโรคมะเร็ง โรคโลหิตจาง และ โรคแพ้ภูมิตนเอง เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ สะเก็ดเงิน เป็นต้น โดยเป็นบริษัทร่วมทุนกับ CIMAB รัฐวิสาหกิจยาอันดับหนึ่งของคิวบา

• บริษัท อินโนไบโอคอสเมด จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชีวเวชสำอาง ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากงานวิจัยและพัฒนาของเครือฯ

ความเป็นมา

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนชาวไทยสามารถได้รับยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในราคาที่ถูกลง สร้างความมั่นคงทางยา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย เครือสยามไบโอไซเอนซ์ จึงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2552 ซึ่งประกอบไปด้วย 2 บริษัทหลักคือ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด และบริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด

• บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ดำเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตยา เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ โดยมีการวิจัย พัฒนาและผลิตครบวงจร ตั้งแต่ตัวยาสำคัญและสารออกฤทธิ์ จนถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

• บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2553 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขายทั้งในประเทศและส่งออก รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภารกิจสำคัญของเครือคือการผลิตยาชีววัตถุ หรือ ยาไบโอฟาร์มา ซึ่งเป็นยาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถบำบัดรักษาโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลข้างเคียงต่ำ อาทิเช่น การผลิตยาเพิ่มเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว เป็นต้น โดยเริ่มการผลิตและการขายในปี พ.ศ.2559 เป็นโรงงานยาชีววัตถุแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล PIC/s GMP, ISO 9001:2015, ISO17025:2016 โดยยาดังกล่าวได้รับการบรรจุเข้าบัญชียาของหน่วยงานด้านสุขภาพ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. หรือ บัตรทอง) และสำนักงานประกันสังคม เป็นต้น

ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกของโรงงาน รวมทั้งศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจร และความสามารถในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ เครือสยามไบโอไซเอนซ์ จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็น ผู้รับจ้างผลิตยา และเครื่องมือแพทย์ให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2560 เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้มีการจัดตั้งบริษัทลูกอีก 2 บริษัท เพื่อต่อขยายธุรกิจ ดังนี้
• บริษัท เอบินิส จำกัด เพื่อวิจัย พัฒนา ผลิตและส่งออกยาชีววัตถุอย่างครบวงจร เน้นยารักษาโรคมะเร็ง โรคโลหิตจาง และ โรคแพ้ภูมิตนเอง เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ สะเก็ดเงิน เป็นต้น โดยเป็นบริษัทร่วมทุนกับ CIMAB รัฐวิสาหกิจยาอันดับหนึ่งของคิวบา

• บริษัท อินโนไบโอคอสเมด จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชีวเวชสำอาง ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากงานวิจัยและพัฒนาของเครือฯ

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เราเชื่อว่าการเข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ส่งผลกระทบต่อสังคมสูงวัย เช่น โรคมะเร็ง โรคแพ้ภูมิตนเอง เป็นต้น เราจึงมุ่งมั่นวิจัยพัฒนาและผลิตยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก เพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุข และเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

Corporate Value
(ค่านิยมขององค์กร)

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ มีค่านิยมหลักที่ใช้ในการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร

 

Corporate Value ( ค่านิยมขององค์กร )

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ มีค่านิยมหลักที่ใช้ในการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร
คือ ” GROWTH ” โดยแต่ละตัวอักษรมีความหมายดังนี้

G = GROWTH MINDSET  มีความคิดที่จะเติบโต โดยการพัฒนาตัวเองและพยายามทำให้เป็นจริง

R = RESULTS  มีการระลึกและเข้าใจถึงผลของงานเสมอ

O = OWNERS’ MENTALITY  มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ

W = WILLINGNESS  มีความพร้อมลุยด้วยความเต็มใจ

T = TRUSTWORTHINESS   มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดมาจาก ความไว้ใจได้ ความรับผิดชอบ
                                              และความสัตย์ซื่อ

H = HARMONY  มีความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว

Sustain, Preserve, and Continue

+662 6139939

info@siambioscience.com

44 Srijulsup Tower

18th Fl. Unit A, Rama I Rd., Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Total Website Visits: 288572